MEGHÍVÓ

a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete közgyűlésére (taggyűlésére)

Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete Elnöksége közgyűlést (taggyűlést) hív össze

Időpont:  2022. április 29. (péntek) 9:00

Helyszín: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (7622 Pécs, Rákóczi út 80., AULA)

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint 50 %-a jelen van. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, akkor az ismételt közgyűlés időpontja 2022. április 29. 15:00. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek minősül a meghívóban szereplő napirendek vonatkozásában.

Napirendi pontok:

  1. Alapszabály módosítás (dr. Kovács Ferenc)

 Az Alapszabály módosítás javasolt szövegét a tagoknak meg kell küldeniük a közgyűlés előtt 5 nappal az elnok@moklasz.hu címre. A jelenleg hatályos Alapszabály a www.moklasz.hu oldalon érhető el.

  1. Beszámoló az Egyesület 2021. évi szakmai programjáról, 2022. évi tervek (Dr. Herich György)
  2. Nemzetközi kapcsolatok (Rabb Andrea)
  3. 2021. évi pénzügyi beszámoló ismertetése, elfogadása, Felügyelő Bizottság beszámolója (Munkácsi Márta)
  4. 2022. évi pénzügyi terv ismertetése, elfogadása (Dr. Herich György)
  5. Etikai Bizottság beszámolója (Kovács Judit Rita)
  6. Minőségbiztosítási Bizottság beszámolója (Antalfi Csilla)
  7. Egyebek (szóbeli előterjesztések)

 A közgyűlésen a 2022. évi tagdíjat befizetett tagok vehetnek részt.

Budapest, 2022. április 5.

A személyes találkozó reményében, üdvözlettel:
Az Elnökség nevében
Dr. Kovács Ferenc titkár