Tisztelt Látogató, Kedves Olvasó!

Köszöntjük a Magyar Okleveles Adószakértők (MOKLASZ) honlapján. A MOKLASZ célja a legmagasabb szintű pénzügyi szakképesítéssel rendelkezők szakmai fórumának megteremtése.

Az Egyesület céljai közül az okleveles adószakértői munka érdekeinek képviselete, az adóztatási és adózási kultúra hazai színvonalának emelése, az adózás területén európai és hazai jogalkotás elősegítése, az információ-technológiai módszerek elterjesztése.

A szakmai érdekképviselettel szoros kapcsolatban feladatunk az okleveles adószakértői és adótanácsadói kataszter létrehozása, amely hosszú ideje jogos igénye volt a szakma és a megbízók képviselőinek.
Hiszünk abban, hogy az adózást nem szabad egyszerűen költségvetési technikának tekinteni. Az adózás egy önálló diszciplína a pénzügyek világában, amely közvetett és közvetlen módon sokszínű hatást gyakorol a társadalomra. Ettől a felismeréstől vezérelve fejleszteni kívánjuk az adózáshoz kapcsolódó kutató munkát azért, hogy az ad-hoc döntéseket tudományosan megalapozott, hosszú távú koncepcióra épülő döntések válthassák fel.

Az Egyesület ars-poeticája az együttműködésre és nem a konfrontáció keresésre épül. Kizárólag szakmai érvek mellett áll ki, és a szakmai színvonal alapján vált ki elismerést.
Az Egyesület szeretné maga köré gyűjteni azokat a szakembereket, akik a fenti célok érdekében tudnak és akarnak tenni.
Az Egyesületi tagok célkitűzéseinket, egyéni céljaikat, tudományos rendezvényeken, szakmai bizottságok műhelymunkáiban, hagyományos és elektronikus formában fejthetik ki.
Az Egyesület szakmai bizottságaiban az adott szakterületek elismert hazai szaktekintélyei tevékenykednek.
A kutatási területeken az ökoadózás, az egyes adórendszerek egymásra hatása, az adóverseny, a hatékonyság és adózás összefüggései, az elektronikus adózás fejlesztésének lehetőségei és problémái állnak.
Az Egyesület törekszik nemzetközi kapcsolatainak kiépítésére és erősítésére. Szeretnénk alkotó résztvevői lenni az Európai adóharmonizációs folyamatnak, aktív tevékenységünkkel a nemzeti és szakmai érdekeket képviselni.
Az Egyesület nem csak szakmai, de olyan baráti közösségek kialakítására is törekszik, amelyekben a tagok közös rendezvények – pl. bálok, kirándulások, utazások, sport napok – keretében segíti szakmai tudásuk, önmegvalósítási igényük és kapcsolatrendszerük kiteljesedését.
Ha egyetért célkitűzéseinkkel vagy csak kíváncsi munkánkra, kérjük lapozzon tovább egyre bővülő honlapunkon. Véleményével, javaslataival segítse elő munkánk továbbfejlesztését.
A későbbi és gyakori viszontlátás reményében kollegiális üdvözlettel:

Dr. Herich György
Az Egyesület elnöke