Pénzügyminisztérium regisztráció

2009. január elsejétől a Pénzügyminisztérium vezeti az adószakmai szakemberek nyilvántartását.
Ennek értelmében az adótanácsadókat, az okleveles adószakértőket és az adószakértőket vagy pontosabban címzetes adószakértőket nyilvántartja. Az adótanácsadói, az okleveles adószakértői és a (címzetes) adószakértői tevékenység végzésének feltétele, hogy az azt végezni kívánó természetes személy szerepeljen a nyilvántartásban.
Az adótanácsadónak adótanácsadói végzettséggel, az okleveles adószakértőnek okleveles adószakértői végzettséggel kell rendelkeznie. Esetükben a regisztráció adószakmai végzettséget igazol.

 • A (címzetes) adószakértő, ha 2009. január elsejét megelőzően kiadott adószakértői igazolvánnyal rendelkezik, jogosult az igazolvány érvényességéig végezni a tevékenységet (legfeljebb 2013. december 31. napjáig lehet érvényes).
 • Az új rendszerű adószakértői igazolványt az kaphatja meg, aki rendelkezik:
  • adótanácsadó; vagy
  • pénzügyi tanácsadó (adó- és illeték szakon vagy adó-, illeték- és vámszakon); vagy
  • okleveles könyvvizsgáló szakképesítéssel

és

 • szakirányú (jogász; közgazdász; igazgatásszervezői szakon) egyetemi vagy főiskolai végzettséggel, illetve szakirányú alapképzésben vagy mesterképzésben (a jogi és igazgatási vagy a gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakon) szerzett végzettséggel és szakképzettséggel, és hároméves, a szakképesítés megszerzését követően, a kérelem benyújtását megelőzően adótanácsadás vagy pénzügyi tanácsadás területén megszerzett szakmai gyakorlattal; vagy
 • nem szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel, illetve nem szakirányú alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett végzettséggel és szakképzettséggel, és ötéves, a szakképesítés megszerzését követően, a kérelem benyújtását megelőzően adótanácsadás vagy pénzügyi tanácsadás területén megszerzett szakmai gyakorlattal.

A Pénzügyminisztérium honlapján a szakképzés, nyilvántartás menüpontban a regisztrációhoz szükséges naprakész tájékoztatás és a jelentkezés szükséges nyomtatványok elérhetők.

Az adótanácsadó és az okleveles adószakértő tekintetében a képzésükről szóló jogszabályban rögzítettek, valamint az Adózás rendjéről szóló törvény szerint meghatározhatjuk azt a tevékenységet amelynek a végzése regisztrációhoz kötött.

Az adótanácsadó:

 • A vállalkozások, egyéb szervezetek, magánszemélyek (továbbiakban adózók) adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos, a rendszeresen ismétlődő feladatokra és ügyletekre vonatkozó tanácsadói munkát végez.
 • Értelmezi a kapott megbízást, azonosítja a megbízással összefüggő releváns tényállást, az ezek alapján adódó adókötelezettségeket, és ezek hatásáról és következményeiről az adózónak tájékoztatást ad.
 • Részt vesz az adózó adókötelezettségeinek teljesítésében, a bevallások elkészítésében, az ehhez kapcsolódó számviteli nyilvántartási feltételrendszer kialakításában, működtetésében, ellenőrzi, elemzi, hasznosítja az abból nyert információkat.
 • Az adózó felhatalmazása alapján a rendszeresen ismétlődő feladatokhoz és ügyletekhez kapcsolódó adókötelezettségek és jogok érvényesítésében közreműködik az adóhatóságok előtti eljárásokban, képviseletet lát el, az adóbevallásokat ellenjegyzi.
 • Tájékoztatást ad a külföldieket érintő hazai adózási szabályokról, illetve a külföldiek magyarországi és magyarok külföldi munkavállalásával kapcsolatos adózási kérdésekről. Értelmezi és alkalmazza a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeket, és más, a külföldi illetőségű adózók hazai adókötelezettségét érintő szabályokat.
 • Betartja és érvényesíti az irányadó szakmai és etikai normákat.
 • Elkészíti és ellenjegyzi a feltételes adómegállapítási kérelmeket a feltételes adómegállapítás időbeli hatályának kiterjesztési kérelmeket, és a szokásos piaci ár megállapítási kérelmeket.
 • Ellátja a külön jogszabályban számára meghatározott feladatokat.
 • Jogosult az adótanácsadók szakma érdekeit képviselni, arról véleményt mondani.

Az okleveles adószakértő:

 • Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az adótanácsadó.
 • Részt vesz az adózók stratégiai döntéseinek előkészítésében,
 • A nagyobb horderejű, nem rutinjellegű üzleti tranzakciók adózási feltételeit elemzi, alternatívákat dolgoz ki.
 • Adótanácsadást nyújt a határon átnyúló ügyletek feltételeinek kidolgozásához, üzletágak, vállalkozások és vállalatcsoportok alapításához, fölvásárlásához, átszervezéséhez.
 • Ellátja a külön jogszabályban számára meghatározott feladatokat.
 • Jogosult az okleveles adószakértők szakma érdekeit képviselni, arról véleményt mondani.