Az okleveles adószakértő kötelezettségei a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos átvilágítás és bejelentés körében

Az okleveles adószakértő, a képzése megkezdését megelőzően igazolt ötéves szakmai gyakorlatot, tehát már rendelkezik a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos gyakorlattal és ismerettel. Ezt feltételezzük a továbbiakban.

Emlékeztetőül, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekében követendő eljárásról két törvény rendelkezik.

Az egyik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (rövidítve: Pmt. de a Jogtárban: Pénzmos. tv), amelyet utoljára a 2019. december 18-án kihirdetett 2019. évi CXIX. törvénnyel módosítottak. A módosítások az ötödik pénzmosási irányelvben foglaltak magyar jogrendszerbe átültetését tartalmazzák és 2020. január 10. napjától hatályosak. Az ötödik pénzmosási irányelv az Európai Parlament és a Tanács 2018/843 irányelve.

A másik törvény az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi LII. törvény (rövidítve: Kit.)

Mindkét törvény kötelezettségeket ír elő a szolgáltatók számára, így az okleveles adószakértőknek is. A korábbi szabályozást ismertnek feltételezve a lényegi változások az alábbiak:

Az ötödik irányelv az adótanácsadás fogalmát kiterjeszti, minden olyan személyre, aki fő üzleti vagy szakmai tevékenységként közvetlenül vagy vele kapcsolatban álló más személy révén anyagi támogatást, segítséget vagy tanácsot nyújt adóügyi kérdésekben. Ezzel szemben a magyar szabályozás e tárgykörben nem változtatott, azaz a hatálya alá, csak PM nyilvántartásba vett okleveles adószakértők tartoznak továbbra is.

A pénzmosás megelőzésével kapcsolatos feladatok körében módosítani kell szabályzatot, a törvény hatályba lépését követő kilencvenedik napig, azaz 2020. április 09-ig. A módosítás megtörténtét nem kell bejelenteni, és az új szabályzatot sem kell beküldeni a felügyelő hatóságnak. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás
Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda, mint a Pénzügyi Információs Egység típus szabályzatot tesz közzé a NAV honlapján (https://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas), ezt a munkát segítendő.

Az átvilágítás körében a lényeges változás, hogy az átvilágítási adat lett az ügyfél minősítése is. Magyarul minden ügyfélről el kell dönteni, hogy alacsony, átlagos vagy magas kockázatú-e, és azt az átvilágítási adatokkal együtt rögzíteni kell. Azaz a kockázat elemzést minden ügyfélre el kell végezni. Akit régebben világított át a szolgáltató az új rendszer szerint is át kell világítani. Ha nem merül fel körülmény az adatok változására, akkor esetleg a kockázati minősítést el kell végezni, és rögzíteni az iratokban.

Letisztult és a jogszabály szövege is tartalmazza, hogy az átvilágított személyek személyazonosító okmányát és lakcím adatokat tartalmazó kártyáját, a személyi számot tartalmazó oldal kivételével kötelező lemásolni. Ha a leendő ügyfél ezt megtagadja, nem köthető vele szerződés.

Fontos kötelezettség lesz a tényleges tulajdonos felderítése. Kérdés, hogy miért nem a bejegyzést végző szolgáltatok, a pénzügyi intézmények és hatóságok dolga ez. A tényleges tulajdonos meghatározása is változott. A törvénymódosítás rendelkezik egy központi tényleges tulajdonosi nyilvántartás létrehozásáról, amelyet külön jogszabály fog tartalmazni. A nyilvánosan elérhető (adatbázisok) adataihoz az átvilágításra kötelezettek jogosultak hozzáférni, de a jogalkotó ennek ingyenességéről nem rendelkezett.

Az okleveles adószakértő másik kötelezettsége a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések körében, hogy a korlátozással érintett személyekkel, illetve szervezetekkel kapcsolatosan szerződéskötési tilalom áll fenn. Ezt a szerződéskötést megelőzően ellenőrizni kell. A korlátozó intézkedésekről a NAV PIE honlapján lehet tájékozódni. Az egymást követő és módosító közzétételek között nehéz eligazodni.

Az EU honlapján (https://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy/8442/consolidated-list-of-sanctions_en) elérhető a friss naprakész és kereshető lista. A .csv formátumot célszerű humán felhasználásra letölteni, majd EXCEL-ben megnyitni és elmenteni .xlsx formátumban. Azután ebben lehet keresni. A letöltés az EU honlapján előzetes regisztrációhoz kötött. Ha regisztrált valaki, beállíthatja, hogy a lista frissüléséről e-mailben értesítse a rendszer. A korlátozó intézkedésekkel érintettek ellenőrzéséhez ez jelentős, és működő segítség.

Aki nem megfelelően teljesíti a kötelezettségét, azt a NAV PIE hatósági ellenőrzés keretében marasztalhatja. Az ellenőrzésre az Általános Közigazgatási Rendtartartás szabályai vonatkoznak, a határozatok véglegessé válnak, és azokkal szemben csak bírói úton lehet jogorvoslattal élni. A NAV PIE honlapján köteles közzétenni a marasztaló határozatokkal érintettek adatait és a marasztalás okát és mértékét. A közzétételekre évente kerül sor, és azok öt évig ott maradnak. Az adatok a PIE honlapján (https://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas) a közzététel menüpontban elérhetők.