augusztus 26, 2020 szerda,7:45 DU.

Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete közgyűlése (taggyűlése)

Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete Elnöksége közgyűlést (taggyűlést) hív össze

Időpont: 2020. augusztus 26. (szerda), 9:45
Helyszín: MOKLASZ székháza (V.  Budapest, Sas utca 25.)

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint 50 %-a jelen van. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, akkor az ismételt közgyűlés időpontja 2020. augusztus 26. 15:00. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek minősül a meghívóban szereplő napirendek vonatkozásában.

A két időpont között szakmai programmal (pizza partyval) készülünk – Paradigmaváltás a Nemzetközi adózásban címmel, – melyről bővebben a címre kattintva tájékozódhat.

Napirendi pontok:

 1. Alapszabály módosítás (dr. Kovács Ferenc)
  Az Alapszabály módosítás szövegét a tagoknak meg kell küldeniük a közgyűlés  előtt 5 nappal a moklasz@moklasz.hu címre. A jelenleg hatályos Alapszabály a www.moklasz.hu oldalon érhető el.
 1. Beszámoló az Egyesület 2019. évi szakmai programjáról, 2020. évi tervek (Dr. Herich György)
  2019. évi konferenciák, Szakmai beszámoló 2019
 2. Nemzetközi kapcsolatok (Rabb Andrea)
 3. 2019. évi pénzügyi beszámoló ismertetése, elfogadása, Felügyelő Bizottság beszámolója (Munkácsi Márta)
 4. 2020. évi pénzügyi terv ismertetése, elfogadása (Dr. Herich György)
 5. Etikai Bizottság beszámolója (Kovács Judit Rita)
 6. Minőségbiztosítási Bizottság beszámolója (Kolta Ádám)
 7. Egyebek (szóbeli előterjesztések)

A közgyűlésen a 2020. évi tagdíjat befizetett tagok vehetnek részt.

Budapest, 2020. július 24.

A személyes találkozó reményében,
Üdvözlettel:

Az Elnökség nevében
Dr. Kovács Ferenc titkár