Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete közgyűlése

március 13, 2024

MEGHÍVÓ a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete közgyűlésére (taggyűlésére) Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete Elnöksége közgyűlést (taggyűlést) hív össze

Read more

XVI. Pécsi Pénzügyi Napok

március 8, 2024

A Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete (MOKLASZ), a partner szakmai szervezetekkel közös szervezésben, immár tizenhatodik alkalommal rendezi meg a pénzügyi-számviteli szakemberek legnagyobb országos találkozóját, DCF – DIGITALIZÁCIÓ, COMPLIENCE ÉS FENNTARTHATÓSÁG Aktuális kihívások az adózás, pénzügy és számvitel területén címmel a XVI. Pécsi Pénzügyi Napokat. Két plenáris ülés, és tucatnyi szekció -, színes programok és a felkért méltán népszerű – előadók, valamint a patinás helyszín biztosítéka a sok éves sikeres sorozat méltó folytatásának. Ráadásul a szakmai programot követően igazi szakmai kikapcsolódást ígérnek a rendezvény kísérő programjai. Időpont: 2024. április 11-12. Helyszín: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudomány Kar vagy elektronikus felületen online KEDVEZMÉNY: A MOKLASZ tagjaként Ön 69.800 Ft helyett 9.980 Ft + áfa / fő áron jelentkezhet a konferenciára! A kedvezmény érvényesítéséhez jelentkezés során feltétlenül tüntesse fel az e-mailben megküldött egyedi kedvezménykódot! További információért és a jelentkezéshez kattintson most! >> XVI. Pécsi Pénzügyi Napok Kérdése van? Forduljon bizalommal a PENTA UNIÓ Zrt. rendezvényszervező csapatához az alábbi elérhetőségeken: E-mail: konferencia@penta.hu Tel.: + 36 (30) 823 69 52 Üdvözlettel, Dr. Herich György Elnök Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete *A kedvezmények egymással nem összevonhatók, egy jelentkezésnél csak egy kedvezménykód érvényesíthető. A jelentkezést követően automatikusan díjbekérőt állít ki a rendszer, így a kód utólag nem érvényesíthető.

Read more

Értékpapírok számvitele és adózása (SZJA)

március 8, 2024

A konferencia tematikája: I. rész – Értékpapír jövedelmek adózása, a hosszútávú motiváció megteremtésének eszköze (Horváthné Szabó Beáta – adótanácsadó) Jogcímen részesülő értékpapírból származó jövedelem Magánszemélyek Befektetésekhez, saját vállalkozásokhoz Adott értékpapír juttatások Szja törvény kedvező adózása Vállalkozás értékpapírja Vagyoni érték adózása Halasztott adófizetés (startup cégek) Munkavállalók és vezető tisztségviselők részére Munkavállalói értékpapír programok (elismert program és MRP) Előnyeiről, feltételeiről Külföldön népszerű értékpapír programokkal (ajándék részvény, opciós jog lehívása, kedvezményes áron történő vásárlás) Az egyes értékpapírból származó jövedelmek adózása Belföldről és külföldről származó jövedelmek (kamat, osztalék, árfolyamnyereség) II. rész – Értékpapírok számvitele (Biróné Zeller Judit – adótanácsadó, könyvvizsgáló) Feltöltés alatt…

Read more

USA egyezmény gyakorlati tapasztalatok – SZJA és TB

március 8, 2024

A konferencia tematikája: I. rész – Magánszemélyek jövedelmének adózása amerikai viszonylatban (Horváthné Szabó Beáta – adótanácsadó) Megszűnt a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény Hatása – magyar állampolgár jövedelmének adózása, aki az Amerikai Egyesült Államokból származik jövedelme Az adó és járulék kötelezettség megállapítása Speciális előírások A társadalombiztosításra vonatkozó egyezmény hatályban maradt Az adókötelezettség változása A magyar állampolgárokra gyakorolt hatása, A magyar-amerikai kettős állampolgárokra gyakorolt hatása, Az amerikai állampolgárok, akik Magyarország területén élnek, itt dolgoznak, és/vagy magyar befektetéssel rendelkeznek Az egyes jövedelmeket terhelő adó és járulék kötelezettségek II. rész – USA egyezmény felmondása TB vonatkozásában (Dr. Radics Zsuzsanna – közgazdasági szakokleveles jogász, egészségügyi menedzser)  Feltöltés alatt…

Read more

Az évzárás és beszámoló készítés számviteli feladatai, a társasági adó-, a KIVA és az iparűzési adó bevallás fontosabb kérdései

március 8, 2024

A konferencia tematikája: A 2023-AS ÜZLETI ÉV ZÁRÁSÁNAK KIEMELT FELADATAI I. Kapott támogatások elszámolása fejlesztési támogatások elszámolása tőketartalékba helyezendő támogatások visszafizetés elszámolása bevételbe elszámolandó támogatások (számszaki példán keresztül bemutatva) költség-ráfordítás ellentételezésre kapott támogatások elszámolása jogszabály alapján igényelt támogatások elszámolása milyen esetekben kell a bevételt elhatárolni és megszűntetni visszafizetépályázat keretében kapott támogatások elszámolásos elszámolása időbeli elhatárolás lehetőségei az utófinanszírozás miatt visszafizetés elszámolása II. Mérlegfordulónapi értékelések: értékvesztés elszámolásának és visszaírásának feltételei terven felüli értékcsökkenés elszámolásának és visszaírásának feltételei devizás eszközök és kötelezettségek átértékelése, nem realizált árfolyamveszteség időbeli elhatárolásának lehetősége Céltartalék képzése és feloldása Behajthatatlan követelések hitelezési veszteségként történő leírásának feltételei, bizonylatai Halasztott adó bevezetése a globális minimumadóval kapcsolatosan: A TÁRSASÁGI ADÓ ÉS A KISVÁLLALATI ADÓ BEVALLÁSA 2023. I. Társasági adóbevallás 2023. A bevallási nyomtatványok és a bevallási határidő A 2329 jelű bevallás főlapjának és nyilatkozati lapjának kitöltése A bevallási időszak Nyilatkozat a jövedelem-(nyereség-)minimumról A vállalkozási méret jelölése A korrekciós tételek változásai 2023. Az adókedvezmények változásai 2023. Az állami támogatásokról való adatszolgáltatások (irányadó közösségi rendeletek) Adó-felajánlás a bevallásban és a jóváírás A következő időszaki adóelőlegek bevallása A csoportos társasági adóalanyokat érintő bevallási sajátosságok II. A kisvállalati adó bevallása 2023. A bevallási határidő A 23KIVA jelű nyomtatvány főlapjának kitöltése A fizetendő adó levezetése A személyi jellegű kifizetések összegének meghatározása A tőke- és osztalékműveletek egyenlegének meghatározása (páros korrekciós tételek) A veszteségleírás A 23KIVA jelű bevallásban szereplő más adókötelezettségek, különös tekintettel az innovációs járulékra A HELYI IPARŰZÉSI ADÓ 2024. ÉVI VÁLTOZÁSAI, A 2023. ADÓÉVI ADÓ MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS BEVALLÁSA, AKTUÁLIS TÉMÁK I.  A 2024. évtől hatályosult változások  az iparűzési adóalanyiság Htv.-beli speciális szabályának a kisvállalkozó tételes adóalap szerinti adózásra való áttérés évében nyitott telephelye/ székhelye szerinti településen is köteles adóelőleget megállapítani és bejelenteni -> példa légi személyszállítást végző vállalkozó fogalma, új telephelye, Htv. szerinti nettó árbevétele, vállalkozási szintű adóalap két része (20% és 80%) adóalap-megosztási módszer -> példa munkaerő-kölcsönzést végző vállalkozó személyi jellegű ráfordításra az általános megosztási szabály irányadó II.  A 2023. adóévi adó megállapítása és bevallása, aktualitások Htv. szerinti nettó árbevétel, csökkentő tételek -> példa adóalap-megosztási módok általános/speciális tevékenységvégzés esetén -> példa kisvállalkozók tételes adóalap szerinti adózása – támpontok a gyakorlathoz -> példa kiva-alanyok számára választható egyszerűsített adóalap-megállapítás -> példa mezőgazdasági őstermelők Htv. szerinti vállalkozói jogállás, feltétel -> példa Htv. szerinti bevétel/nettó árbevétel -> példa kétféle adóalap, háromféle adóalap-megosztási módszer -> példa az adózó az egyéni vállalkozói és őstermelő tevékenységéről egy adóbevallást nyújt be családi gazdasága tagjai jogszabályi feltételek, kétféle adóalap -> példa III. Konzultáció (írásbeli/szóbeli kérdések)

Read more

Az építőipari tevékenység és az ingatlanberuházás számvitel és áfa kérdései

március 8, 2024

A konferencia tematikája: I. rész (dr. Csátaljay Zsuzsanna, jogász, áfa szakértő) 2024 évtől hatályos szabályváltozások 2023-tól és 2024-tól jelentősen megváltoztak az építőipari tevékenységre vonatkozó áfaszabályok Az építőipari tevékenységnél felmerülő egyenes és fordított adózás az új szabályok tükrében Fordított adózás az építőiparban Milyen feltételek mellett adózik fordítottan az ingatlant kulcsra készre felépítő vállalkozó és a csak részmunkát elvégző vállalkozó/alvállalkozó? Mi a különbség a gyakorlatban a két építőipari fordított adózású esetkör között? Az ingatlant kulcsra készre felépítő vállalkozó fordított adózásának feltételei Az alvállalkozók és a részmunkát végzők fordított adózása A fordított adózás személyi feltételei (hogyan kell számlázni alanyi mentes, tárgyi mentes stb. adóalany felé) A fordított adózásnál felmerülő hatósági engedélyek az új szabályok szerint Az áfában alkalmazandó ingatlan fogalom, eltérések az ingatlannyilvántartásban bejegyzett ingatlan fogalomtól A fordított adózás alkalmazása az alvállalkozói láncnál – a kétféle esetkörben A nyilatkozatok szerepe – mikor kinek és miről kell nyilatkoznia? Fordítottan adózhat az, aki csak hozzáépít az ingatlanhoz? Ha igen, milyen feltételek mellett? A meglévő ingatlanon végzett beruházások, építési munkák áfa minősítése Mikor egyenes és mikor fordított adózású az ingatlan átalakítása, bővítése, rendeltetésének megváltozása? Mit jelentenek ezek a fogalmak? Az ingatlan felújítása, megváltoztatása vagy rendeltetés-megváltozása A fordított adózású szolgáltatásnyújtás és az egyenes adózású termékértékesítés elhatárolási kérdései Ügyletek besorolása, minősítése Az összetett ügylet, a főügylet és mellékügylet elhatárolási szabályai, a járulékos költség szabály Funkcióváltást vagy önálló rendeltetési egységek számának változását eredményező kivitelezési tevékenységek áfa minősítése Az egyes konkrét ügyletek besorolása (lift beszerelése, nyílászáró beépítése, napelempark létesítése, vasbetonelemek gyártása, a generálkivitelező tevékenysége, állványozás, daruzás, ideiglenes és végleges közmű lefektetése stb.) 5%-os áfamérték alkalmazása Az 5 %-os lakásáfa alkalmazásának feltételei az ingatlan kivitelezésekor – lehet 5%-os a lakáshoz való hozzáépítés is? A garázs, tároló stb. építése esetén alkalmazható-e az 5%-os adókulcs? Az átmeneti rendelkezések értelmezése II. rész (dr. Csátaljay Zsuzsanna, jogász, áfa szakértő) Számlázási kérdések Számlázási szabályok közös tulajdon esetén Az építőiparhoz kapcsolódó munkaerőkölcsönzés Amikor elválik a föld és az ingatlan tulajdonjoga. Számlázási kérdések az építőpari és az ingatlanberuházási tevékenységeknél A kivitelezési tevékenységeknél felmerülő teljesítési időpontok Mikor van előlegszámla és mikor van részszámla az építőiparban? Alkalmazható-e a folyamatos teljesítés az építési ügyleteknél? Ha igen, akkor milyen feltételek mellett? Mikor lehet negatív összegű a számla? A végösszegnél nagyobb összegű előleg kezelése a számlázás során Az előleg átvételét követően új vevő/megrendelő ügyletbe lépésének kezelése Garanciális kötelezettségek kezelése A teljesítés meghiúsulások, minőségi kifogások kezelése Vevői módosítások, pótmunkák, fit-out beruházások, beruházási hozzájárulások áfa kezelése A jóteljesítési garancia III. rész (dr. Csátaljay Zsuzsanna, jogász, áfa szakértő) Ingatlanértékesítésre vonatkozó szabályok Az ingatlan értékesítés áfa kezelése Az építési telek, a félkész és az új ingatlan fogalma az új szabályok szerint A funkcióváltáson és az önálló rendeltetési egységek számának változásán átesett ingatlanok értékesítésének áfa minősítése Mikor eltérő áfa kulcsú vagy/és adózási módú az előlegszámla és a végszámla? (Új ingatlanra átvett előleg után régi ingatlankénti értékesítés, funkcióváltást megelőzően átvett előleg és azt követően teljesített értékesítés számlázása stb.) A nettó vs. bruttó ellenérték meghatározás jelentősége Adólevonási jogra vonatkozó szabályrendszer Adólevonási szabályok és tiltások Adólevonásra jogosító bizonylatok Adókötelezettség keletkezési és levonási időpontok egyenes és fordított adózásnál Az infrastrukturális beruházások áfa kérdései Határon átnyúló ügyletek kezelése Építőipari tevékenység határon átnyúlóan – mikor kell adószámot váltani külföldön teljesített építőipari munkáknál? A határon átnyúló fordított adózás […]

Read more

Globális minimumadó illeszkedése a magyar adórendszerbe

február 8, 2024

Globális minimumadó illeszkedése a magyar adórendszerbe Dr. Herich György ajánlásával: Az adótanácsadó szakmában mind az adótanácsadóknak mind az érintett vállalkozásoknak a legnagyobb kihívás, amikor változások történnek. A mostani időszak komplexitását és kiterjedtséget tekintve legnagyobb kihívása kétségtelenül – az új adózási forma – a globális minimumadózás. Nemcsak újszerű megközelítése, a jövedelmek teljeskörűségére való kiterjedése, hanem globálisan alkalmazandó jellege miatt is. A globális minimumadó nemcsak új kihívást, de új lehetőséget is teremt azok számára, akik szeretnének a megszokott komfortzónából kilépni, akik specializálódni akarnak, akik számára az általános szakmai intelligenciának mindig része, hogy egy új területről legalább átfogó ismerettel rendelkezzenek. A rendezvényünkön olyan ismereteket  ajánlunk, amely felhasználása átlépve a konkrétan érintett hazai vállalkozások, nemzetközi kapcsolódásaik kereteit, globálisan is alkalmazhatóvá válnak. Jó szívvel ajánlom a mostani célközönség mellett az új iránt érdeklődőknek, a szakma innovatív képviselőinek, akik ki akarnak lépni a nemzetközi piacra, vagy legalább képbe akarnak kerülni az új kihívásról. Töltsünk el együtt egy délelőttöt az adóvilág jövőjében!   Tematika: I. Globális minimumadó illeszkedése a magyar adórendszerbe (dr. Borók Tímea, osztályvezető, Pénzügyminisztérium) törvény szerkezete és legfontosabb szabályai; a várható miniszteri rendeletek OECD peer review eljárások és a safe harbour státusz megszerzése magyar szabályozás és a Kommentár, valamint a jövőben megjelenő Administrative Guidance-k viszonya – hogyan kell alkalmazni a törvényt II. Globális minimumadó adópolitikai szempontból (Nobilis Benedek Emánuel, adópolitikai és adótervezési főosztályvezető, Pénzügyminisztérium) érintett cégek számossága és ETR eloszlásuk magyar központú cégcsoportokra gyakorolt hatás QDMTT-ből várható bevételek alakulása magyar adórendszer várható átalakítása (pl. K+F kedvezmény, jogdíjkedvezmény, fejlesztési adókedvezmény); lefedett adók körének értelmezése (hipa, innov), törekvések további adók lefedett adóvá való átalakítására III.   Halasztott adók a magyar számvitelben (Botka Erika, osztályvezető, Pénzügyminisztérium) Halasztott adó bevezetése Halasztott adóhoz kapcsolódó fogalmak, tartalmuk Halasztott adóhoz kapcsolódó fogalmak Halasztott adó tartalma Halasztott adó bemutatása a beszámolóban Kiegészítő adó számviteli elszámolása Példák halasztott adó számítására Fejlesztési tartalék képzése miatti halasztott adókötelezettség  számítása Előző évek elhatárolt vesztesége miatti halasztott adókövetelés számítása Kedvezményezett átalakulás esetén a halasztott adókötelezettség számítása IV. Globális minimumadó részletszabályai (Dr. Czoboly Gergely István, egyetemi docens – BCE, vezető menedzser – PwC) Globális minimumadó beszedési mechanizmusa Adóalap kalkulációja és annak gyakorlati kihívásai Lefedett adókat módosító szabályok Kiegészítő adó összegének kalkulációja és valós gazdasági mentesség kivétel speciális kérdései Lehetséges választások rendszere Helyi kiegészítő különadó működési mechanizmusa Átmeneti safe harbour mentesség és átmeneti szabályok Helyszíne: Tantermi: MOKLASZ Székháza 1051 Budapest, Sas u. 25. Időpontja: 2024. február 26. (hétfő) 10:00-14:15 Előadók: Dr. Borók Tímea (osztályvezető, PM), Botka Erika (osztályvezető, PM), Dr. Czoboly Gergely István (egyetemi docens – BCE, vezető menedzser – PwC), Nobilis Benedek Emánuel (adópolitikai és adótervezési főosztályvezető, PM). Kreditpontok: A rendezvény nem kreditpontos. Jelentkezz most! >> Szeretnék részt venni a rendezvényen!

Read more

Gazdasági társaságok átalakulásának, egyesülésének, szétválásának számvitele

november 28, 2023

Tisztelt MOKLASZ-Tag! Kedves Kolléga! Ezúton szeretnélek meghívni Benneteket a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete Szakmai Napjára. Gazdasági társaságok átalakulásának, egyesülésének, szétválásának számvitele Munkácsi Márta ajánlásával: „A gazdálkodó szervezetek tevékenységük során gyakran találkoznak azzal a problémával, hogy tevékenységüket, céljaik megvalósítását az adott szervezeti forma korlátozza. Megoldásként javasolhatjuk számukra a társasági formaváltást, a vagyoni elemek összevonását, vagy éppen megosztását. Közeledve az üzleti és végéhez ez nagyon aktuális téma.” Tematika: Az átalakulás általános szabályai az átalakulás fajtái, jellemzői, fogalmak tisztázása az átalakulás időpontjának lehetséges esetei átalakuláshoz kapcsolódó könyvvizsgálati kötelezettség Az átalakulási folyamat áttekintése átalakulási terv elkészítésének módja a vagyonmérleg-tervezet, vagyonleltár elkészítése o   szerkezete o   számviteli követelmények o   fordulónapja o   mik a vagyonértékelés szempontjai Átalakulás társasági formaváltással az átalakuló gazdasági társaság vagyonmérleg tervezete az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg tervezete jogutód gazdasági társaság saját tőke szerkezete negatív saját tőke rendezésének lehetőségei az átalakuló gazdasági társaság végleges vagyonmérlege az átalakulással létrejövő gazdasági társaság végleges vagyonmérlege Átalakulás összeolvadással vagyonmérleg-tervezet az összeolvadó társaságoknál az összeolvadással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg tervezete végleges vagyonmérlegek Átalakulás beolvadással vagyonmérleg tervezetek jogelődöknél, jogutódnál végleges vagyonmérlegek jogelődöknél, jogutódnál Átalakulás különválással különválás esetén a vagyonmérleg-tervezetek a jogutód társaságok saját tőke szerkezete a különváló gazdasági társaság végleges vagyonmérlege a különválással létrejövő gazdasági társaságok végleges vagyonmérlege Átalakulás kiválással kiválás esetén a jogelődnél, a jogutódoknál a vagyonmérleg-tervezet kiválás esetén a jogelődnél, jogutódoknál a végleges vagyonmérleg helyszíne: Tantermi: MOKLASZ Székháza 1051 Budapest, Sas u. 25. Időpontja: 2023. december 13. (szerda) 14:00-16:00 Előadó: Munkácsi Márta (okl. könyvvizsgáló, okl. adószakértő) Kreditpontok*: adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő: 2 kreditpont könyvelő: 2 kreditpont *A kreditpontokat a Penta Akadémia Alapítvány biztosítja. Fontos! Az előadás a 2023. évi tagdíjat befizetett MOKLASZ tagok részére díjmentes. A konferencia regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a konferencia címére vagy a linkre kattintva tudtok. Üdvözlettel: Dr. Herich György Elnök Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete

Read more

Az USA egyezmény felmondásának és az orosz egyezmény felfüggesztésének lehetséges hatásai a versenyszféra és a kormányzati oldal

szeptember 19, 2023

Tisztelt MOKLASZ-Tag! Kedves Kolléga! Ezúton szeretnélek meghívni Benneteket a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete Szakmai Napjára. Az USA egyezmény felmondásának és az orosz egyezmény felfüggesztésének lehetséges hatásai a versenyszféra és a kormányzati oldal

Read more

Kapcsolt viszony okozta specialitások az adózás és a számvitel területén

szeptember 19, 2023

Tisztelt MOKLASZ-Tag! Kedves Kolléga! Ezúton szeretnélek meghívni Benneteket a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete Szakmai Napjára. Kapcsolt viszony okozta specialitások az adózás és a számvitel területén

Read more