Gazdasági társaságok átalakulásának, egyesülésének, szétválásának számvitele

november 28, 2023

Tisztelt MOKLASZ-Tag! Kedves Kolléga! Ezúton szeretnélek meghívni Benneteket a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete Szakmai Napjára. Gazdasági társaságok átalakulásának, egyesülésének, szétválásának számvitele Munkácsi Márta ajánlásával: „A gazdálkodó szervezetek tevékenységük során gyakran találkoznak azzal a problémával, hogy tevékenységüket, céljaik megvalósítását az adott szervezeti forma korlátozza. Megoldásként javasolhatjuk számukra a társasági formaváltást, a vagyoni elemek összevonását, vagy éppen megosztását. Közeledve az üzleti és végéhez ez nagyon aktuális téma.” Tematika: Az átalakulás általános szabályai az átalakulás fajtái, jellemzői, fogalmak tisztázása az átalakulás időpontjának lehetséges esetei átalakuláshoz kapcsolódó könyvvizsgálati kötelezettség Az átalakulási folyamat áttekintése átalakulási terv elkészítésének módja a vagyonmérleg-tervezet, vagyonleltár elkészítése o   szerkezete o   számviteli követelmények o   fordulónapja o   mik a vagyonértékelés szempontjai Átalakulás társasági formaváltással az átalakuló gazdasági társaság vagyonmérleg tervezete az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg tervezete jogutód gazdasági társaság saját tőke szerkezete negatív saját tőke rendezésének lehetőségei az átalakuló gazdasági társaság végleges vagyonmérlege az átalakulással létrejövő gazdasági társaság végleges vagyonmérlege Átalakulás összeolvadással vagyonmérleg-tervezet az összeolvadó társaságoknál az összeolvadással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg tervezete végleges vagyonmérlegek Átalakulás beolvadással vagyonmérleg tervezetek jogelődöknél, jogutódnál végleges vagyonmérlegek jogelődöknél, jogutódnál Átalakulás különválással különválás esetén a vagyonmérleg-tervezetek a jogutód társaságok saját tőke szerkezete a különváló gazdasági társaság végleges vagyonmérlege a különválással létrejövő gazdasági társaságok végleges vagyonmérlege Átalakulás kiválással kiválás esetén a jogelődnél, a jogutódoknál a vagyonmérleg-tervezet kiválás esetén a jogelődnél, jogutódoknál a végleges vagyonmérleg helyszíne: Tantermi: MOKLASZ Székháza 1051 Budapest, Sas u. 25. Időpontja: 2023. december 13. (szerda) 14:00-16:00 Előadó: Munkácsi Márta (okl. könyvvizsgáló, okl. adószakértő) Kreditpontok*: adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő: 2 kreditpont könyvelő: 2 kreditpont *A kreditpontokat a Penta Akadémia Alapítvány biztosítja. Fontos! Az előadás a 2023. évi tagdíjat befizetett MOKLASZ tagok részére díjmentes. A konferencia regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a konferencia címére vagy a linkre kattintva tudtok. Üdvözlettel: Dr. Herich György Elnök Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete

Read more

Az USA egyezmény felmondásának és az orosz egyezmény felfüggesztésének lehetséges hatásai a versenyszféra és a kormányzati oldal

szeptember 19, 2023

Tisztelt MOKLASZ-Tag! Kedves Kolléga! Ezúton szeretnélek meghívni Benneteket a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete Szakmai Napjára. Az USA egyezmény felmondásának és az orosz egyezmény felfüggesztésének lehetséges hatásai a versenyszféra és a kormányzati oldal

Read more

Kapcsolt viszony okozta specialitások az adózás és a számvitel területén

szeptember 19, 2023

Tisztelt MOKLASZ-Tag! Kedves Kolléga! Ezúton szeretnélek meghívni Benneteket a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete Szakmai Napjára. Kapcsolt viszony okozta specialitások az adózás és a számvitel területén

Read more

XVII. Soproni Pénzügyi Napok

szeptember 11, 2023

A Soproni Felsőoktatásért Alapítvány a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karral 2023. október 11–13. között rendezi meg „A mesterséges intelligencia szerepe a fenntartható gazdasági döntésekben” című, pénzügyi, adózási és számviteli szakmai és tudományos konferenciáját.   Helyszín: Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar (9400 Sopron, Erzsébet u. 9.) A konferencia programja: A konferencia plenáris előadói még felkérés alatt vannak. Hamarosan frissítjük az oldalt. Fakultatív programok: október 12. 19.00 – kötetlen szakember-találkozó, október 13. – október 15. – wellness hétvége Bükön a Hotel Greenfieldben. Kiemelt szakmai partnerek: Magyar Nemzeti Bank, Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete, Adótanácsadók Egyesülete, Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Szervezőbizottság: Prof. Dr. Széles Zsuzsanna egyetemi tanár, dékán, a bizottság elnöke; Dr. Hoschek Mónika egyetemi docens, társelnök; Tóthné dr. Szabó Erzsébet egyetemi docens, tag; Dr. Vágyi Ferenc Róbert, tag; Szőke Tünde Mónika PhD-hallgató, titkár. Plenáris előadók: Csányi Péter vezérigazgató-helyettes, OTP Bank; Horváth Bianka elnöki tanácsadó, Magyar Nemzeti Bank; Kovács Árpád elnök, Költségvetési Tanács; Mizsányi Attila főosztályvezető, Nemzeti Adó- és Vámhivatal.   Kérjük, hogy jelezze részvételi szándékát az online jelentkezési lap kitöltésével! Amennyiben a konferencia szakmai és tudományos részén is részt kíván venni, szíveskedjen mindkét jelentkezési lapot kitölteni! Tovább a konferencia szakmai részével kapcsolatos információkhoz >>> Tovább a konferencia tudományos részével kapcsolatos információkhoz >>>

Read more

XVII. Nemzetközi adókonferencia

június 13, 2023

Kedves MOKLASZ Tag! Kedves Kolléga! Minden tudományterületnek vannak axiómái. A nemzetközi adózásban is azt tanítottuk/tanultuk, hogy vannak ilyenek. Azt tanultunk, hogy a kettős adóztatási egyezmények fő célja a kettős adóztatás elkerülése, hogy alapelv a vállalkozások szabadsága, hogy az államoknak adószuverenitása van az adózási kérdésekben, hogy a nemzetközi jog felülírja a belső jogot, hogy a bírósági döntések konzisztensek – ezeket az axiómákat, ebben a formában felejtsük el! Prof Dr. Kovács Árpád: „A bevezető előadásban a magyar gazdaság és államháztartás 2023. évi és a belátható jövőbeni alakulását – mindenekelőtt a nemzetközi együttműködés feltételrendszerébe illesztve – vázolja fel. Utal arra, hogy a világgazdaság több évtizede érvényesülő, együttműködésre épülő folyamatai megváltozásának vagyunk tanúi. Továbbá érinti a globalizáció visszarendeződése, a közelünkben zajló, beláthatatlan gazdasági-társadalmi kockázatokat hordozó, államháztartási célrendszereket átíró háború következményeit, a multinacionális vállalatóriások szerepét a világpolitika érdek- és értékrendszere alakításában. Ezt követően honi tényezők alapján foglalja össze a magyar gazdaság és államháztartás jelenlegi és várható helyzetét, alkalmazkodását, a vele szembeni várakozásokat s a szélesebb értelemben vett kormányzati cselekvési forgatókönyv-választás lehetőségeit. Ennek összefüggésében érinti a pénzügypolitika feladatait az új kihívások, a kockázatok kezelésében és a külső hatásokkal szembeni ellenállóképesség erősítésében: a társadalmi-gazdasági stabilitás megőrzése, a fenntartható fejlődés érdekében.” Horváth Gábor: „Az ellenőrzési körkép keretében szeretném megismertetni az érdeklődőkkel a NAV Ellenőrzési tervének alapjául szolgáló tapasztalatokat, eredményeket, azokat a tényeket, amelyek alátámasztották, indokolták, hogy mely tevékenységeket, adózói köröket, miért tart az adóhatóság idén is a fő fókuszban. Részletesebben érintem az általános forgalmi adóval, személyi jövedelemadóval, társasági adóval és foglalkoztatással kapcsolatos érdemi eredményeket, valamint a helyszíni ellenőrzések releváns tapasztalatait és az adóhatóság támogató jellegű fellépéséből eredő hasznokat az adózók és a NAV részéről egyaránt. Nem mehetünk el ugyanakkor az évről-évre egyre nagyobb jelentőséggel bíró nemzetközi információk mellett sem, így előadásomban érintem a nemzetközi automatikus pénzügyi információk hasznosítását, a határon átnyúló ügyletekkel kapcsolatos adatok felhasználását, valamint a transzferárak ellenőrzésével kapcsolatos eljárásaink eredményeit. Néhány gondolatot szólnék az előttünk álló időszak kihívásairól, újdonságairól és a terveinkről, amelyek reményeim szerint felkelthetik a hallgatók érdeklődését.” Dr. Darák Péter: „A közelmúlt válságai; a járványhelyzet, a háború a különadók reneszánszát hozta el. Valóságos adóreform zajlik, ami kevésbé érinti a hagyományos fő adónemeket, inkább új „átmeneti” adókkal kísérletezik. Vannak-e feltételei egy új különadó bevezetésének? Meddig élhet egy különadó? Kikényszeríthető-e az eltörlése? Mennyiben törekszik az adózói magatartás befolyásolására? Milyen adótípusba sorolható – inkább forgalmi, vagy jövedelemadó jellegű? A szektorális jelleg nem jelent-e önmagában diszkriminációt? A jogalkotó a 2022. májusában bejelentett különadó csomagot azzal jellemezte, hogy az extraprofitot kívánja megadóztatni. Ehhez mérten sok esetben a nettó árbevétel volt az adóalapja. Ha azonban valóban a nyereséget adóztatja, vajon milyen szempontok szerint különböztethető meg a „tisztességes nyereség” az extraprofittól? A különadók bevezetésekor számos kritika fogalmazódott meg. Hivatkoztak arra, hogy a járványidőszak után nincs extraprofit, hogy az adózó cégek a fogyasztókra hárítják át a különadót, illetve, hogy inkább a kiadásokat kellene csökkenteni. A közgazdaságtan a profit és a veszteség gazdasági természetét illetően határozottan rámutat a kockázatra és a bizonytalanságra. Ugyanakkor elismeri, hogyha váratlan külső tényezők állnak a nyereség növekedése mögött, ez a többletnyereség extraprofitadó útján elvonható. Az 1940-50-ig terjedő, illetve 1980-at követően az USA-ban létező, a ’70-es években az Egyesült Királyságban bevezetett, illetve a napjainkban egész Európában működő extraprofitadók vizsgálata […]

Read more

XV. Pécsi Pénzügyi Napok

június 13, 2023

Kedves MOKLASZ Tag! Kedves Kolléga! Minden tudományterületnek vannak axiómái. A nemzetközi adózásban is azt tanítottuk/tanultuk, hogy vannak ilyenek. Azt tanultunk, hogy a kettős adóztatási egyezmények fő célja a kettős adóztatás elkerülése, hogy alapelv a vállalkozások szabadsága, hogy az államoknak adószuverenitása van az adózási kérdésekben, hogy a nemzetközi jog felülírja a belső jogot, hogy a bírósági döntések konzisztensek – ezeket az axiómákat, ebben a formában felejtsük el! Prof Dr. Kovács Árpád: „A bevezető előadásban a magyar gazdaság és államháztartás 2023. évi és a belátható jövőbeni alakulását – mindenekelőtt a nemzetközi együttműködés feltételrendszerébe illesztve – vázolja fel. Utal arra, hogy a világgazdaság több évtizede érvényesülő, együttműködésre épülő folyamatai megváltozásának vagyunk tanúi. Továbbá érinti a globalizáció visszarendeződése, a közelünkben zajló, beláthatatlan gazdasági-társadalmi kockázatokat hordozó, államháztartási célrendszereket átíró háború következményeit, a multinacionális vállalatóriások szerepét a világpolitika érdek- és értékrendszere alakításában. Ezt követően honi tényezők alapján foglalja össze a magyar gazdaság és államháztartás jelenlegi és várható helyzetét, alkalmazkodását, a vele szembeni várakozásokat s a szélesebb értelemben vett kormányzati cselekvési forgatókönyv-választás lehetőségeit. Ennek összefüggésében érinti a pénzügypolitika feladatait az új kihívások, a kockázatok kezelésében és a külső hatásokkal szembeni ellenállóképesség erősítésében: a társadalmi-gazdasági stabilitás megőrzése, a fenntartható fejlődés érdekében.” Horváth Gábor: „Az ellenőrzési körkép keretében szeretném megismertetni az érdeklődőkkel a NAV Ellenőrzési tervének alapjául szolgáló tapasztalatokat, eredményeket, azokat a tényeket, amelyek alátámasztották, indokolták, hogy mely tevékenységeket, adózói köröket, miért tart az adóhatóság idén is a fő fókuszban. Részletesebben érintem az általános forgalmi adóval, személyi jövedelemadóval, társasági adóval és foglalkoztatással kapcsolatos érdemi eredményeket, valamint a helyszíni ellenőrzések releváns tapasztalatait és az adóhatóság támogató jellegű fellépéséből eredő hasznokat az adózók és a NAV részéről egyaránt. Nem mehetünk el ugyanakkor az évről-évre egyre nagyobb jelentőséggel bíró nemzetközi információk mellett sem, így előadásomban érintem a nemzetközi automatikus pénzügyi információk hasznosítását, a határon átnyúló ügyletekkel kapcsolatos adatok felhasználását, valamint a transzferárak ellenőrzésével kapcsolatos eljárásaink eredményeit. Néhány gondolatot szólnék az előttünk álló időszak kihívásairól, újdonságairól és a terveinkről, amelyek reményeim szerint felkelthetik a hallgatók érdeklődését.” Dr. Darák Péter: „A közelmúlt válságai; a járványhelyzet, a háború a különadók reneszánszát hozta el. Valóságos adóreform zajlik, ami kevésbé érinti a hagyományos fő adónemeket, inkább új „átmeneti” adókkal kísérletezik. Vannak-e feltételei egy új különadó bevezetésének? Meddig élhet egy különadó? Kikényszeríthető-e az eltörlése? Mennyiben törekszik az adózói magatartás befolyásolására? Milyen adótípusba sorolható – inkább forgalmi, vagy jövedelemadó jellegű? A szektorális jelleg nem jelent-e önmagában diszkriminációt? A jogalkotó a 2022. májusában bejelentett különadó csomagot azzal jellemezte, hogy az extraprofitot kívánja megadóztatni. Ehhez mérten sok esetben a nettó árbevétel volt az adóalapja. Ha azonban valóban a nyereséget adóztatja, vajon milyen szempontok szerint különböztethető meg a „tisztességes nyereség” az extraprofittól? A különadók bevezetésekor számos kritika fogalmazódott meg. Hivatkoztak arra, hogy a járványidőszak után nincs extraprofit, hogy az adózó cégek a fogyasztókra hárítják át a különadót, illetve, hogy inkább a kiadásokat kellene csökkenteni. A közgazdaságtan a profit és a veszteség gazdasági természetét illetően határozottan rámutat a kockázatra és a bizonytalanságra. Ugyanakkor elismeri, hogyha váratlan külső tényezők állnak a nyereség növekedése mögött, ez a többletnyereség extraprofitadó útján elvonható. Az 1940-50-ig terjedő, illetve 1980-at követően az USA-ban létező, a ’70-es években az Egyesült Királyságban bevezetett, illetve a napjainkban egész Európában működő extraprofitadók vizsgálata […]

Read more

MOKLASZ Közgyűlés

március 7, 2023

MEGHÍVÓ a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete közgyűlésére (taggyűlésére) Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete Elnöksége közgyűlést (taggyűlést) hív össze Időpont:  2023. március 22. (szerda), 16:00 Helyszín: MOKLASZ székháza (1051 Budapest, Sas utca 25., 512. terem) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint 50 %-a jelen van. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, akkor az ismételt közgyűlés időpontja 2023. március 22. (szerda), 16:15. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek minősül a meghívóban szereplő napirendek vonatkozásában. Személyes jelenlét akadályoztatása esetén tagjainknak lehetőséget biztosítunk ZOOM használatával történő részvételre. Ebben az esetben a tag Egyesületünknél nyilvántartott elektronikus levelezési címére kiküldésre kerül egy visszaigazolás arról, hogy Ön regisztrálásra (meghívásra) került a MOKLASZ Közgyűlésének 2023. március 22. (szerda) 16:00 órakor kezdődő videókonferenciás ülésére. Az elektronikus visszaigazolásban/meghívóban szereplő linkre kattintva lesz lehetőségük csatlakozni a Közgyűléshez. A videókonferenciás Közgyűlésen kizárólag képi és hangi (videó) megjelenéssel lehet részt venni. Napirendi pontok: Alapszabály módosítás (dr. Kovács Ferenc) Az Alapszabály módosítás javasolt szövegét a tagoknak meg kell küldeniük a közgyűlés előtt 5 nappal az elnok@moklasz.hu címre. A jelenleg hatályos Alapszabály a www.moklasz.hu oldalon érhető el. Beszámoló az Egyesület 2022. évi szakmai programjáról, 2023. évi tervek (Dr. Herich György) Nemzetközi kapcsolatok (Rabb Andrea) 2022. évi pénzügyi beszámoló ismertetése, elfogadása, Felügyelő Bizottság beszámolója (Munkácsi Márta) 2023. évi pénzügyi terv ismertetése, elfogadása (Dr. Herich György) Etikai Bizottság beszámolója (Kovács Judit Rita) Minőségbiztosítási Bizottság beszámolója (Antalfi Csilla) Egyebek (szóbeli előterjesztések) A közgyűlésen a 2023. évi tagdíjat befizetett tagok vehetnek részt. Budapest, 2023. március 7. A személyes találkozó reményében, üdvözlettel: Az Elnökség nevében Dr. Kovács Ferenc titkár

Read more

XVI. Nemzetközi Adókonferencia

március 30, 2022

Kedves Kollégák! A Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete a partner szakmai szervezetekkel közös rendezésben, 8 ország részvételével 23 előadót vonultat fel, hogy napjaink legizgalmasabb nemzetközi és hazai adózási témáit minél teljeskörűbben megismertethesse a résztvevőkkel. Az Adózás Európában – XVI. Nemzetközi Adókonferencia témája: Nemzetközi adózás atipikus gazdasági környezetben Az elmúlt időszakban a nemzetközi adózásban történt változások és a megismert tervezetek új kihívások elé állítják a magyar jogalkotókat és jogalkalmazókat, az adótanácsadó szakmát. A pandémia, a vágtató infláció, a közelgő gazdasági recesszió új megközelítéseket kíván a „normál” gazdasági körülményekre kialakított nemzetközi adózási jogszabályozási környezetben. Az illetőség, a telephely, az elszámolóárak a nemzetközi adótervezési korlátok, a megváltozott belföldi szabályozások jelentős adókockázatot hordoznak magukban. Jelentősen átalakult az egyes országok – beleértve Magyarországot is – belföldi szabályozása is. Mindezek egy jelentős digitalizációs folyamat közepén érték el a magyar adótanácsadó szakmát, ami felerősítette az egyébként is páratlan szakmai kihívásokat. A konferencia plenáris ülésén neves hazai és külföldi előadók vázolják fel a nemzetközi és hazai szabályozási környezet változását, többek közt a különadó rendszer szabályozását, az európai unióban előkészítés alatt levő tervezeteket, valamint az ellenőrző hatóságok tapasztalatait, jövőbeni terveit. A szekció üléseken az adózás három nagy területének a személyi jövedelemadózásnak, a társasági adózásnak, és a forgalmi adózásnak egy-egy kiemelt, a megváltozott környezetben nagyon aktuálissá vált kérdését vesszük górcső alá a tanácsadói oldal és az ellenőrzést végzők véleményének ütköztetésével.  Így foglalkozunk – többek közt – a külföldi magánszemélyek belföldi SZJA és TB szabályozásával, a fióktelepek-telephelyek, valamint az elszámolóár szabályozás új megközelítéseivel, az e-számlázás kérdéseivel. A Fórum keretében a külföldi országok meghívott adótanácsadói a saját országuknak – ideértve Magyarországot is – az elmúlt időszakban a megváltozott környezet hatására bevezetett jogszabályi változásaival foglalkoznak, elősegítve a külföldi munkavállalással kapcsolatos tanácsadási munkánkat. A konferencia célja, hogy a sokoldalú új kihívások elméleti és gyakorlati kérdéseinek kezelésére segítséget, megoldásokat adjon a jogszabály előkészítők és jogalkalmazók számára, hogy felkészüljünk a legújabb változások értelmezésére és az ügyfelek részére történő transzformálására, hasznosítására. A rendező szervek nevében tisztelettel meghívlak a XVI. Nemzetközi Adókonferenciára. Kreditpontok:   Könyvelőknek váll. szakterületen: 6 kreditpont (nem számviteli) Adótanácsadóknak, adószakértőknek, okleveles adószakértőknek: 6 kreditpont Jelképes áron az Egyesületünk tagjainak! A Magyar Okleveles Adószakértők Egyesületének a 2022. évi tagdíjat befizetett tagjai kiemelkedő kedvezménnyel 98.600 Ft/ fő ár helyett mindössze 24.700 Ft/fő áron vehetnek részt a konferencián. Jelentkezés >> Adózás Európában – XVI. Nemzetközi Adókonferencia. Kérjük, a kedvezmény érvényesítéséhez a megjegyzés rovatban tüntesd fel, hogy „MOKLASZ”. A személyes találkozás reményében, Üdvözlettel: Dr. Herich György Elnök Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete Mobil: 30/289 – 5928 E-mail: elnok@moklasz.hu

Read more