Szakmai nap – Társaságok tőkemegfelelése, tőkésítése, támogatása, vagyonjuttatás

október 15, 2021

Tisztelt MOKLASZ-Tag! Kedves Kolléga! Ezúton szeretnélek meghívni Benneteket a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete Szakmai Napjára. Társaságok tőkemegfelelése, tőkésítése, támogatása, vagyonjuttatás Tematika: Bevezetés A tőkemegfelelés biztosítása – tőkejuttatások A jövedelmi helyzet javítása – adózás előtti eredmény javítása támogatásokon, juttatásokon keresztül Tőkejuttatások kezelése, jövedelmi helyzet stabilizálása speciális helyzetekben Helyszíne: ÉLŐ ONLINE közvetítés: Zoom webinarium Időpontja: 2021.11.05. (péntek) 10:00-13:15 Előadó: Kis Gábor (partner – Adó & Számvitel, Finacont) Fontos! Az előadás a 2021. évi tagdíjat befizetett MOKLASZ tagok részére díjmentes. A konferencia regisztrációhoz kötött. Regisztrálni tudtok a konferencia nevére kattintva, vagy a https://www.penta.hu/konferenciak/tarsasagok-tokemegfelelese/ oldalon. Üdvözlettel: Dr. Herich György Elnök Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete Mobil: 30/289 – 5928 E-mail: elnok@moklasz.hu  

Read more

Szakmai nap – Holdingok, cégcsoportok ÁFA problémái és a cégcsoporton belüli finanszírozás, valamint a portfólió átruházás ÁFA kezelése

október 15, 2021

Tisztelt MOKLASZ-Tag! Kedves Kolléga! Ezúton szeretnélek meghívni Benneteket a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete Szakmai Napjára. Holdingok, cégcsoportok ÁFA problémái és a cégcsoporton belüli finanszírozás, valamint a portfólió átruházás ÁFA kezelése Tematika: A holdingok helye az áfa rendszerben Az anyavállalat és a leányvállalatok közötti ügyletek áfa megítélése belföldön és határon átívelően A székhely és telephely, fióktelep, kereskedelmi képviselet közötti termékmozgások, szolgáltatások áfa megítélése belföldön és határon átívelően – a telephelyek közötti költségallokáció helyes áfa-beli megítélése A kizárólag adóköteles tevékenységet végző holdingok áfa visszaigénylési joga is sérülhet a részesedéstartás (holding tevékenység) miatt – Hogyan lehet ezt kiküszöbölni? A legújabb európai bírósági ítéletek gyakorlati tanulságai (Minerva-ügy, MVM-ügy, Securenta-ügy stb.) A holdingok áfa kezelésével összefüggő magyar adóhatósági és minisztériumi álláspont A részesedésszerzés és értékesítés áfa-beli megítélése-mikor adóköteles, mikor áfamentes és mikor áfa hatályán kívüli? – Az áfa levonási jog alakulása az ezzel összefüggésben felmerült költségekkel (ügyvédi költség, tanácsadási díj stb.) kapcsolatosan A részesedésszerzés, értékesítés és részesedéstartásnak milyen hatása van az áfa levonási jogra Milyen áfa következménye van annak, ha egy holding aktív holding és milyen, ha passzív holding? Adólevonási jog alakulása az általános költségekre és a tételesen elkülöníthető költségekre Az adólevonási jog érvényesítésének esetei holdingoknál A leányvállalatok részére igénybe vett beszerzések áfa levonási joga – Közvetített szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségeken felmerült áfa levonhatósága A tulajdonosi tevékenységhez kapcsolódó beszerzések fogalma, az azzal összefüggő áfa levonási jog Mit jelent a holdingok esetében az irányítási, adminisztratív szolgáltatás és milyen hatással van az adólevonási jogra? A menedzsment szolgáltatás tartalma és jelentősége az áfa levonási jog szempontjából Hogyan kell képezni a menedzsment díjat? A transzferárszabályok hatása az áfá-ra Év végi transzferárkorrekciók helyes áfa-beli kezelése, eltérő megállapodások – eltérő áfa kezelés Befolyásolja-e az áfa levonási jogot és a fizetendő áfát, ha a menedzsment díj összege eltér a szokásos piaci ártól? Kell-e és mikor külön ingyenes irányítási szolgáltatás után áfát fizetni? Mikor van szükség a levonható áfa arányosítására és hogyan lehet ezt elkerülni? Az arányosítás módszertanai: bevétel alapú megosztás, egyéb módszerek Az osztalékbevétel áfa-beli minősítése, szerepe az adólevonásnál és helye az arányosításnál A holding saját tevékenységéhez kapcsolódó adólevonás A cégcsoporton belül finanszírozás áfa megítélése Új Kúria ítélet: a cégcsoporton belüli finanszírozás miatt sérülhet az adólevonási jog. Milyen esetben sérül az adólevonási jog és hogyan lehet az áfa szempontból legoptimálisabb megoldást kialakítani? A cash-pull rendszer és az áfa A portfólió átruházás áfa kezelése – mikor adóköteles, mikor hatályon kívüli és mikor adómentes? Mikor keletkezik az átadónál és mikor az átvevőnél az adókötelezettség? Az üzletág áfa-beli fogalma és az üzletágátadás adómentesség feltételei – levonási jog és bizonylatolás A fenti ügyletekhez számlázási és bizonylatolási szabályok A vonatkozó európai bírósági és magyar bírósági és adóhatósági joggyakorlat Konzultáció Holdingok, cégcsoportok ÁFA problémái és a cégcsoporton belüli finanszírozás, valamint a portfólió átruházás ÁFA kezelése című konferencia Helyszíne: ÉLŐ ONLINE közvetítés: Zoom webinarium Tantermi: MOKLASZ Székháza 1051 Budapest, Sas u. 25. Időpontja: 2021.10.27. (szerda) 10:00-15:30 Előadó: Dr. Csátaljay Zsuzsanna (jogász, áfa szakértő) Kreditpontok: adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő: 6 kreditpont könyvviteli szolgáltatást végzők: 6 nem számviteli kreditpont Fontos! Az előadás a 2021. évi tagdíjat befizetett MOKLASZ tagok részére díjmentes. A konferencia regisztrációhoz kötött. Regisztrálni tudtok a konferencia nevére kattintva, vagy a https://www.penta.hu/konferenciak/cegcsoporton_beluli_finanszirozas/ oldalon. Üdvözlettel: Dr. Herich György Elnök Magyar Okleveles […]

Read more

Számviteli és adózási szakemberek ügyfél-átvilágítási feladatai

szeptember 27, 2021

Tisztelt MOKLASZ-Tag! Kedves Kolléga! Ezúton szeretnélek meghívni Benneteket a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete Szakmai Napjára. Számviteli és adózási szakemberek ügyfél-átvilágítási feladatai Tematika: Számviteli és adózási szakemberek részére kialakított gyakorlatorientált előadás, amelynek keretében a pénzmosás elleni küzdelem és a tényleges tulajdonos meghatározása állnak középpontban. A képzés célja, hogy a számviteli és adózási szakemberek a képzés során megismerjék és elsajátítsák a pénzmosásról szóló törvényt és a kapcsolódó jogszabályok legújabb rendelkezéseit, továbbá a mindennapi munkájuk során készség szintjén tudják alkalmazni ezeket a szabályokat. Azonosítás helyett átvilágítás: jogszabályi változások és rövid indoklásuk (elmélet) A központi tényleges tulajdonosi adatbázissal szemben megfogalmazott EU irányelvi elvárások (elmélet) A tényleges tulajdonos meghatározásával összefüggő új rendelkezések, szigorított követelmények (elmélet) A törvényi előírások gyakorlatban való alkalmazásának kérdései, a megfelelő nyilvántartás kialakítása (gyakorlat) A különböző tulajdon típusokon alapuló egyszerű és összetett vállalati struktúrák (elmélet) Komplex tulajdonosi struktúrák esetében a tényleges tulajdonosok meghatározása (példák) Összefüggések a belső szabályzatban meghatározott ügyfél-átvilágítási eljárások, a kockázati szintek és a komplex tulajdonosi struktúrák között (elmélet)   A bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő alapítványok és magántőkealapok bemutatása a Ptk. és a Pmt. tükrében. (elmélet) Tényleges tulajdonos meghatározásának módszerei a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő alapítványok és a magántőkealapok esetén. (elmélet) Gyakori módszerek a tényleges tulajdonos elrejtésére: példák és felismerési gyakorlatok. (gyakorlat Esettanulmányok a tényleges tulajdonos meghatározására. (esettanulmányok) Tipikus hibák a gyakorlatban a tényleges tulajdonos azonosítása során. (esettanulmányok) Tényleges tulajdonosok központi nyilvántartása: a számlavezetők, a többi szolgáltató és az adatszolgáltatók feladatai. (elmélet) Tényleges tulajdonosok központi nyilvántartásának gyakorlati alkalmazása az ügyfél-azonosítás során. (gyakorlat)   Ügyfél-átvilágítás kötelező adatai (elmélet) Kockázatértékelés az átvilágítást követően (gyakorlat és példák) A vagyon forrására vonatkozó nyilatkozat (elmélet) Teendők megerősített eljárás esetén (esettanulmányok) Belső ellenőrző és információs rendszer a gyakorlatban (elmélet) Változások a jogkövetkezmények területén (elmélet) Jövőbeni tervek az EU-ban a pénzmosás visszaszorítására (elmélet) Konzultáció Számviteli és adózási szakemberek ügyfél-átvilágítási feladatai című konferencia helyszíne: ÉLŐ ONLINE közvetítés: Zoom webinarium Tantermi: MOKLASZ Székháza 1051 Budapest, Sas u. 25. időpontja: 2021.09.28. (kedd) 9:00-12:30 előadók: Dr. Magyar Csaba (jogász, okleveles adószakértő) Munkácsi Márta (okleveles könyvvizsgáló, okleveles adószakértő) Tóth Péter (compliance tanácsadó, közgazdász) Fontos! Az előadás a 2021. évi tagdíjat befizetett MOKLASZ tagok részére díjmentes. A konferencia regisztrációhoz kötött. Regisztrálni tudtok a konferencia nevére kattintva, vagy a https://www.penta.hu/konferenciak/ugyfel-atvilagitasi-feladatok/ oldalon. Üdvözlettel: Dr. Herich György Elnök Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete    

Read more

Közgyűlés 2021.

augusztus 24, 2021

MEGHÍVÓ a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete közgyűlésére (taggyűlésére) Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete Elnöksége közgyűlést (taggyűlést) hív össze Időpont: 2021. augusztus 31. (kedd), 15.30 Helyszín: MOKLASZ székháza (V. Budapest, Sas utca 25.) A közgyűlés  akkor határozatképes,  ha azon a tagok több mint  50 %-a jelen  van. Amennyiben  a közgyűlés  nem határozatképes,  akkor az ismételt közgyűlés időpontja 2021. augusztus 31. 16:00. A megismételt  közgyűlés  a megjelentek  számától  függetlenül  határozatképesnek minősül  a meghívóban szereplő napirendek vonatkozásában. Napirendi pontok: Alapszabály módosítás (dr. Kovács Ferenc) Az  Alapszabály  módosítás   szövegét  a  tagoknak  meg   kell  küldeniük  a  közgyűlés  előtt   5  nappal   az moklasz@moklasz.hu címre. A jelenleg hatályos  Alapszabály a www.moklasz.hu oldalon érhető el. Választási Bizottság megválasztása (jelölő bizottsági tagok, szavazatszámláló bizottsági tagok) Tisztségviselők (elnök, elnökségi tagok) választása Beszámoló az Egyesület 2020. évi szakmai programjáról, 2021. évi tervek (Dr. Herich György) Nemzetközi kapcsolatok (Rabb Andrea) 2020. évi pénzügyi beszámoló ismertetése, elfogadása, Felügyelő Bizottság beszámolója (Munkácsi Márta) 2021. évi pénzügyi terv ismertetése, elfogadása (Dr. Herich György) Etikai Bizottság beszámolója (Kovács Judit Rita) Minőségbiztosítási Bizottság beszámolója (Kolta Ádám) Egyebek (Szóbeli előterjesztések) Választás eredményének kihirdetése A közgyűlésen a 2021. évi tagdíjat befizetett tagok vehetnek részt. Budapest, 2021. augusztus 14. A személyes találkozó reményében, üdvözlettel: Az  Elnökség  nevében Dr.  Kovács  Ferenc  titkár

Read more

Adózás Európában – XV. Nemzetközi Adókonferencia

július 6, 2021

Kedves MOKLASZ Tagok! Kedves Kollégák! A Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete (MOKLASZ), a partner szakmai szervezetekkel közös szervezésben, immár tizenötödik alkalommal szervezi meg az Adózás Európában 2021. Új kihívások az adózásban című konferenciát. A rendezvény célja, hogy megosszuk egymás közt tudásunkat, tapasztalatainkat a szakma aktuális kérdéseiről, megőrizzük versenyképességünket, felkészüljünk a (közel) jövőbeni változásokra. A konferencia célja, hogy a sokoldalú új kihívások elméleti és gyakorlati kérdéseinek kezelésére segítséget, megoldásokat adjon az adópolitika alakítói, a jogszabály előkészítők,  jogalkalmazók és a nemzetközi tárgyalásokon a magyar érdekeket képviselők számára. A rendező szervek nevében tisztelettel meghívom Önt a XV. Nemzetközi Adókonferenciára, regisztráljon most a rendezvényre! A személyes találkozás reményében, tisztelettel: Dr. Herich György elnök, Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete

Read more

MOKLASZ SOUND 2021.

július 6, 2021

Kedves MOKLASZ Tagok! Kedves Elnökségi Tagok Mindenkit szeretettel meghívok a MOKLASZ SOUND 2021 c. rendezvényünkre. Mint minden évben, idén is 2021. július 10-11-én megrendezzük a hagyományos MOKLASZ SOUND csapatépítő találkozót és nyilvános elnökségi ülést Zamárdiban, idén konkurens Balaton SOUND nélkül!! Az elnökségi ülésre a szerény Herich-lakban kerül sor, ahol kötetlen formában beszélgethetünk szakmai, egyesületi és szakmán kívüli kérdésekről.  Na, és persze élvezzük a megérdemelt pihenést és kényeztetést a Balaton partján. Minden kedves tagtársunkat (az idén belépett tagokat is) és az Egyesület után  érdeklődőket is szeretettel várjuk! Kérek mindenkit, hogy a részvételi szándékát, érkezésének, távozásának időpontját jelezze az elnok@moklasz.hu e-mail címen legkésőbb július 8. (csütörtök) 16:00-ig. Várom visszajelzéseiteket! Üdvözlettel: Dr. Herich György Elnök Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete

Read more

XV. Soproni Pénzügyi Napok

május 28, 2021

Kedves Kollegák! Kedves Tagok! A MOKLASZ-szal együttműködésben immáron 15. alkalommal rendezik meg a Soproni Pénzügyi Napok szakmai és tudományos konferenciát a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karán. Magas kreditpontok, színvonalas előadások, kiváló előadók, esti kötetlen szakember-találkozó, utána pedig fakultatív program keretében lehet pihenni Bükfürdőn. Az idei konferencia 2021. szeptember 29-én, 30-án és október 1-jén lesz. A korábbi évekhez képest egy fél nappal bővül a rendezvény, akit érdekel, az már szerda délután IFRS-előadásokat hallgathat a soproni campuson. A konferencia kreditpontos továbbképzésnek számít! Okleveles adószakértőknek: 10 kreditpont Adószakértőknek: 10 kreditpont Adótanácsadóknak: 10 kreditpont Mérlegképes könyvelőknek: 8 kreditpont (nem számviteli; vállalkozási) Mérlegképes könyvelőknek: 8 kreditpont (számviteli; vállalkozási) Mérlegképes könyvelőknek: 4 kreditpont (számviteli; IFRS – szerda délután) Okleveles könyvvizsgálóknak: 4 kreditpont (csütörtök – péntek) vagy 2 normál + szerda délutáni részvételért 2 IFRS kreditpont A konferencia (beleértve mindkét nap az ebédeket, kávészüneteket) a MOKLASZ tagjai számára kedvezményesen mindössze 5.000 Ft + áfa. A csütörtök esti, fakultatív kötetlen szakember-találkozó díja vacsorával 7.874,- Ft + áfa. Ezen felül a szállás és az utazás költségeit kell vállalni és intézni. Szállás kapcsán a konferenciameghívóban kedvezményes ajánlatokat találnak az érdeklődők. Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 22.! Az aktuális programtervet és a további információkat ezen a linken érhetitek el. A végén ott van két kedvezményes soproni szálláslehetőség is elérhetőséggel, melyet mindenkinek magának kell lefoglalnia a konferenciára hivatkozva. A konferenciára beregisztrálni a http://lkk.uni-sopron.hu/spn oldalon keresztül vagy közvetlenül ezen a linken lehet, s a “Részvétel jellege” kérdésnél a “MOKLASZ tagja vagyok” opciót kell kiválasztani. Az online-regisztráció KÖTELEZŐ, tehát csak az vehet részt a konferencián, aki beregisztrál. További információ is az említett honlapon érhető el.

Read more

E-kereskedelem – kiemelten a 2021. július 1-jétől hatályos szabályok ismertetése

május 28, 2021

Tisztelt MOKLASZ-Tag! Kedves Kolléga! Ezúton szeretnélek meghívni Benneteket a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete Szakmai Napjára. E-kereskedelem – kiemelten a 2021. július 1-jétől hatályos szabályok ismertetése Tematika: Bevezető – digitális áfacsomag – e-kereskedelmi áfa csomag célja – a szabályozás főbb területei – a Közösségi áfa rendszer fejlesztésének főbb irányai – 2021. július 1-jéig hatályos e-kereskedelmi áfa szabályok Aktualitások – 2021. július 1-jétől hatályos e-kereskedelmi szabályok ismertetése – termék Közösségen belüli távértékesítése – harmadik országból importált termékek távértékesítése – platformok fikciós értékesítése – közösségi egyablakos rendszerek – OSS (One Stop Shop) egyablakos ügyintézés alkalmazhatósága és szabályai – IOSS (Import One Stop Shop) bevezetése és az ehhez kapcsolódó import áfa mentesség – termékimport utáni adó megfizetésére vonatkozó különös szabályok Gyakorlat – számlázási szabályok az e-kereskedelemben – gyakorlati példák bemutatása az e-kereskedelmi ügyletek áfa kezelésre – konzultáció E-kereskedelem – kiemelten a 2021. július 1-jétől hatályos szabályok ismertetése című konferencia helyszíne: Zoom webinarium időpontja: 2021.06.21. (hétfő) 10:00-13:15 előadók: Farkas Gábor (cégtárs, PWC), Szeőcs Kornél (vezető menedzser, PWC), Tóth Orsolya (vezető tanácsadó, PWC) Fontos! Az előadás a 2021. évi tagdíjat befizetett MOKLASZ tagok részére díjmentes. A konferencia regisztrációhoz kötött. Regisztrálni tudtok a konferencia nevére kattintva, vagy a https://www.penta.hu/konferenciak/e_kereskedelem/ oldalon. Üdvözlettel: Dr. Herich György Elnök Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete Mobil: 30/289 – 5928 E-mail: elnok@moklasz.hu

Read more