március 22, 2023 csütörtök,3:00 DE.

MOKLASZ Közgyűlés

MEGHÍVÓ
a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete közgyűlésére (taggyűlésére)
Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete Elnöksége közgyűlést (taggyűlést) hív össze

Időpont:  2023. március 22. (szerda), 16:00
Helyszín: MOKLASZ székháza (1051 Budapest, Sas utca 25., 512. terem)

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint 50 %-a jelen van. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, akkor az ismételt közgyűlés időpontja 2023. március 22. (szerda), 16:15. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek minősül a meghívóban szereplő napirendek vonatkozásában.

Személyes jelenlét akadályoztatása esetén tagjainknak lehetőséget biztosítunk ZOOM használatával történő részvételre. Ebben az esetben a tag Egyesületünknél nyilvántartott elektronikus levelezési címére kiküldésre kerül egy visszaigazolás arról, hogy Ön regisztrálásra (meghívásra) került a MOKLASZ Közgyűlésének 2023. március 22. (szerda) 16:00 órakor kezdődő videókonferenciás ülésére. Az elektronikus visszaigazolásban/meghívóban szereplő linkre kattintva lesz lehetőségük csatlakozni a Közgyűléshez.

A videókonferenciás Közgyűlésen kizárólag képi és hangi (videó) megjelenéssel lehet részt venni.

Napirendi pontok:

  1. Alapszabály módosítás (dr. Kovács Ferenc)

Az Alapszabály módosítás javasolt szövegét a tagoknak meg kell küldeniük a közgyűlés előtt 5 nappal az elnok@moklasz.hu címre. A jelenleg hatályos Alapszabály a www.moklasz.hu oldalon érhető el.

  1. Beszámoló az Egyesület 2022. évi szakmai programjáról, 2023. évi tervek (Dr. Herich György)
  2. Nemzetközi kapcsolatok (Rabb Andrea)
  3. 2022. évi pénzügyi beszámoló ismertetése, elfogadása, Felügyelő Bizottság beszámolója (Munkácsi Márta)
  4. 2023. évi pénzügyi terv ismertetése, elfogadása (Dr. Herich György)
  5. Etikai Bizottság beszámolója (Kovács Judit Rita)
  6. Minőségbiztosítási Bizottság beszámolója (Antalfi Csilla)
  7. Egyebek (szóbeli előterjesztések)

A közgyűlésen a 2023. évi tagdíjat befizetett tagok vehetnek részt.

Budapest, 2023. március 7.

A személyes találkozó reményében, üdvözlettel:
Az Elnökség nevében
Dr. Kovács Ferenc titkár