április 8, 2024 hétfő,9:00 DE.

Az évzárás és beszámoló készítés számviteli feladatai, a társasági adó-, a KIVA és az iparűzési adó bevallás fontosabb kérdései

A konferencia tematikája:

A 2023-AS ÜZLETI ÉV ZÁRÁSÁNAK KIEMELT FELADATAI

I. Kapott támogatások elszámolása

 • fejlesztési támogatások elszámolása
 • tőketartalékba helyezendő támogatások
 • visszafizetés elszámolása
 • bevételbe elszámolandó támogatások (számszaki példán keresztül bemutatva)
 • költség-ráfordítás ellentételezésre kapott támogatások elszámolása
 • jogszabály alapján igényelt támogatások elszámolása
 • milyen esetekben kell a bevételt elhatárolni és megszűntetni
 • visszafizetépályázat keretében kapott támogatások elszámolásos elszámolása
 • időbeli elhatárolás lehetőségei az utófinanszírozás miatt
 • visszafizetés elszámolása

II. Mérlegfordulónapi értékelések:

 • értékvesztés elszámolásának és visszaírásának feltételei
 • terven felüli értékcsökkenés elszámolásának és visszaírásának feltételei
 • devizás eszközök és kötelezettségek átértékelése, nem realizált árfolyamveszteség időbeli elhatárolásának lehetősége
 • Céltartalék képzése és feloldása
 • Behajthatatlan követelések hitelezési veszteségként történő leírásának feltételei, bizonylatai
 • Halasztott adó bevezetése a globális minimumadóval kapcsolatosan:
A TÁRSASÁGI ADÓ ÉS A KISVÁLLALATI ADÓ BEVALLÁSA 2023.

I. Társasági adóbevallás 2023.

 • A bevallási nyomtatványok és a bevallási határidő
 • A 2329 jelű bevallás főlapjának és nyilatkozati lapjának kitöltése
 • A bevallási időszak
 • Nyilatkozat a jövedelem-(nyereség-)minimumról
 • A vállalkozási méret jelölése
 • A korrekciós tételek változásai 2023.
 • Az adókedvezmények változásai 2023.
 • Az állami támogatásokról való adatszolgáltatások (irányadó közösségi rendeletek)
 • Adó-felajánlás a bevallásban és a jóváírás
 • A következő időszaki adóelőlegek bevallása
 • A csoportos társasági adóalanyokat érintő bevallási sajátosságok

II. A kisvállalati adó bevallása 2023.

 • A bevallási határidő
 • A 23KIVA jelű nyomtatvány főlapjának kitöltése
 • A fizetendő adó levezetése
 • A személyi jellegű kifizetések összegének meghatározása
 • A tőke- és osztalékműveletek egyenlegének meghatározása (páros korrekciós tételek)
 • A veszteségleírás
 • A 23KIVA jelű bevallásban szereplő más adókötelezettségek, különös tekintettel az innovációs járulékra
A HELYI IPARŰZÉSI ADÓ 2024. ÉVI VÁLTOZÁSAI, A 2023. ADÓÉVI ADÓ MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS BEVALLÁSA, AKTUÁLIS TÉMÁK

I.  A 2024. évtől hatályosult változások 

 • az iparűzési adóalanyiság Htv.-beli speciális szabályának
 • a kisvállalkozó tételes adóalap szerinti adózásra való áttérés évében nyitott telephelye/ székhelye szerinti településen is köteles adóelőleget megállapítani és bejelenteni -> példa
 • légi személyszállítást végző vállalkozó
 • fogalma, új telephelye, Htv. szerinti nettó árbevétele,
 • vállalkozási szintű adóalap két része (20% és 80%) adóalap-megosztási módszer -> példa
 • munkaerő-kölcsönzést végző vállalkozó
 • személyi jellegű ráfordításra az általános megosztási szabály irányadó

II.  A 2023. adóévi adó megállapítása és bevallása, aktualitások

 • Htv. szerinti nettó árbevétel, csökkentő tételek -> példa
 • adóalap-megosztási módok általános/speciális tevékenységvégzés esetén -> példa
 • kisvállalkozók tételes adóalap szerinti adózása – támpontok a gyakorlathoz -> példa
 • kiva-alanyok számára választható egyszerűsített adóalap-megállapítás -> példa
 • mezőgazdasági őstermelők
 • Htv. szerinti vállalkozói jogállás, feltétel -> példa
 • Htv. szerinti bevétel/nettó árbevétel -> példa
 • kétféle adóalap, háromféle adóalap-megosztási módszer -> példa
 • az adózó az egyéni vállalkozói és őstermelő tevékenységéről egy adóbevallást nyújt be
 • családi gazdasága tagjai
 • jogszabályi feltételek, kétféle adóalap -> példa

III. Konzultáció (írásbeli/szóbeli kérdések)