március 27, 2024 szerda,8:00 DU.

Az építőipari tevékenység és az ingatlanberuházás számvitel és áfa kérdései

A konferencia tematikája:

I. rész (dr. Csátaljay Zsuzsanna, jogász, áfa szakértő)

2024 évtől hatályos szabályváltozások

 • 2023-tól és 2024-tól jelentősen megváltoztak az építőipari tevékenységre vonatkozó áfaszabályok
 • Az építőipari tevékenységnél felmerülő egyenes és fordított adózás az új szabályok tükrében

Fordított adózás az építőiparban

 • Milyen feltételek mellett adózik fordítottan az ingatlant kulcsra készre felépítő vállalkozó és a csak részmunkát elvégző vállalkozó/alvállalkozó?
 • Mi a különbség a gyakorlatban a két építőipari fordított adózású esetkör között?
 • Az ingatlant kulcsra készre felépítő vállalkozó fordított adózásának feltételei
 • Az alvállalkozók és a részmunkát végzők fordított adózása
 • A fordított adózás személyi feltételei (hogyan kell számlázni alanyi mentes, tárgyi mentes stb. adóalany felé)
 • A fordított adózásnál felmerülő hatósági engedélyek az új szabályok szerint
 • Az áfában alkalmazandó ingatlan fogalom, eltérések az ingatlannyilvántartásban bejegyzett ingatlan fogalomtól
 • A fordított adózás alkalmazása az alvállalkozói láncnál – a kétféle esetkörben
 • A nyilatkozatok szerepe – mikor kinek és miről kell nyilatkoznia?
 • Fordítottan adózhat az, aki csak hozzáépít az ingatlanhoz? Ha igen, milyen feltételek mellett?
 • A meglévő ingatlanon végzett beruházások, építési munkák áfa minősítése
 • Mikor egyenes és mikor fordított adózású az ingatlan átalakítása, bővítése, rendeltetésének megváltozása?
 • Mit jelentenek ezek a fogalmak?
 • Az ingatlan felújítása, megváltoztatása vagy rendeltetés-megváltozása
 • A fordított adózású szolgáltatásnyújtás és az egyenes adózású termékértékesítés elhatárolási kérdései

Ügyletek besorolása, minősítése

 • Az összetett ügylet, a főügylet és mellékügylet elhatárolási szabályai, a járulékos költség szabály
 • Funkcióváltást vagy önálló rendeltetési egységek számának változását eredményező kivitelezési tevékenységek áfa minősítése
 • Az egyes konkrét ügyletek besorolása (lift beszerelése, nyílászáró beépítése, napelempark létesítése, vasbetonelemek gyártása, a generálkivitelező tevékenysége, állványozás, daruzás, ideiglenes és végleges közmű lefektetése stb.)

5%-os áfamérték alkalmazása

 • Az 5 %-os lakásáfa alkalmazásának feltételei az ingatlan kivitelezésekor – lehet 5%-os a lakáshoz való hozzáépítés is?
 • A garázs, tároló stb. építése esetén alkalmazható-e az 5%-os adókulcs?
 • Az átmeneti rendelkezések értelmezése

II. rész (dr. Csátaljay Zsuzsanna, jogász, áfa szakértő)

Számlázási kérdések

 • Számlázási szabályok közös tulajdon esetén
 • Az építőiparhoz kapcsolódó munkaerőkölcsönzés
 • Amikor elválik a föld és az ingatlan tulajdonjoga.
 • Számlázási kérdések az építőpari és az ingatlanberuházási tevékenységeknél
 • A kivitelezési tevékenységeknél felmerülő teljesítési időpontok
 • Mikor van előlegszámla és mikor van részszámla az építőiparban? Alkalmazható-e a folyamatos teljesítés az építési ügyleteknél? Ha igen, akkor milyen feltételek mellett?
 • Mikor lehet negatív összegű a számla?
 • A végösszegnél nagyobb összegű előleg kezelése a számlázás során
 • Az előleg átvételét követően új vevő/megrendelő ügyletbe lépésének kezelése

Garanciális kötelezettségek kezelése

 • A teljesítés meghiúsulások, minőségi kifogások kezelése
 • Vevői módosítások, pótmunkák, fit-out beruházások, beruházási hozzájárulások áfa kezelése
 • A jóteljesítési garancia

III. rész (dr. Csátaljay Zsuzsanna, jogász, áfa szakértő)

Ingatlanértékesítésre vonatkozó szabályok

 • Az ingatlan értékesítés áfa kezelése
 • Az építési telek, a félkész és az új ingatlan fogalma az új szabályok szerint
 • A funkcióváltáson és az önálló rendeltetési egységek számának változásán átesett ingatlanok értékesítésének áfa minősítése
 • Mikor eltérő áfa kulcsú vagy/és adózási módú az előlegszámla és a végszámla? (Új ingatlanra átvett előleg után régi ingatlankénti értékesítés, funkcióváltást megelőzően átvett előleg és azt követően teljesített értékesítés számlázása stb.)
 • A nettó vs. bruttó ellenérték meghatározás jelentősége

Adólevonási jogra vonatkozó szabályrendszer

 • Adólevonási szabályok és tiltások
 • Adólevonásra jogosító bizonylatok
 • Adókötelezettség keletkezési és levonási időpontok egyenes és fordított adózásnál
 • Az infrastrukturális beruházások áfa kérdései

Határon átnyúló ügyletek kezelése

 • Építőipari tevékenység határon átnyúlóan – mikor kell adószámot váltani külföldön teljesített építőipari munkáknál?
 • A határon átnyúló fordított adózás alkalmazása építési ügyleteknél
 • Különbségek a más tagállami és harmadik országos ügyleteknél
 • Mi a helyes eljárás ha külföldi magánszemély vagy ha külföldi adóalany a megrendelő?
 • Az egyablakos rendszer alkalmazása építőipari ügyleteknél
 • Számlázási szabályok a külföldön teljesített építési szolgáltatásoknál
 • Alapanyagok kiszállítása külföldi építkezésekhez és külföldről történő beszállítása belföldi építkezéshez
 • Építőipari számlázási láncolatok külföldi és belföldi tagokkal
 • Konkrét példák, esettanulmányok

IV. rész (Nagy Erzsébet Tünde, okleveles közgazdász, okleveles könyvvizsgáló)

 • Az építőipar közgazdasági környezete, teljesítményének alakulása 2023 évvégére (KSH, OPTEN adatok).
 • Az építőipari vállalkozások sajátosságai, tevékenységek csoportosítása, területi elhelyezkedésük, jogszabályi háttere.
 • Építőipari szerződések típusai, legfontosabb tartalmi elemei, egyéb építőipari dokumentációk szerepe, tartalmuk.

V. rész (Nagy Erzsébet Tünde, okleveles közgazdász, okleveles könyvvizsgáló)

 • Építőipari vállalkozások számvitelének sajátosságai
 • Eltérő vállalkozási formák, méretek miatti eltérő értékelés.
 • Értékelési módszerek, önköltségszámítás, beszámolási kötelezettség.
 • Projekt számvitel vagy sem?
 • Elszámolások mérleg és eredménykimutatás kapcsolatai.