MEGHÍVÓ

a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete közgyűlésére (taggyűlésére) Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete Elnöksége közgyűlést (taggyűlést) hív össze

Időpont: 2024. március 27. (szerda), 16:00
Helyszín: MOKLASZ székháza (1051 Budapest, Sas utca 25., 512. terem)

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint 50 %-a jelen van. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, akkor az ismételt közgyűlés időpontja 2024. március 27. (szerda), 16:15. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek minősül a meghívóban szereplő napirendek vonatkozásában.

Személyes jelenlét akadályoztatása esetén tagjainknak előzetes jelentkezés mellett lehetőséget biztosítunk Google Meet használatával történő részvételre. Ebben az esetben a tag Egyesületünknél nyilvántartott elektronikus levelezési címére kiküldésre kerül egy visszaigazolás arról, hogy Ön regisztrálásra (meghívásra) került a MOKLASZ Közgyűlésének 2024. március 27. (szerda) 16:00 órakor kezdődő videókonferenciás ülésére. Az elektronikus visszaigazolásban/meghívóban szereplő linkre kattintva lesz lehetőségük csatlakozni a Közgyűléshez. A videókonferenciás Közgyűlésen kizárólag képi és hangi (videó) megjelenéssel lehet részt venni.

Napirendi pontok:

1. Alapszabály módosítás (szükség szerint), MOKLASZ kitüntetések és díjak adományozásáról szóló szabályzat megvitatása (dr. Kovács Ferenc)

  • Az Alapszabály módosítás javasolt szövegét a tagoknak meg kell küldeniük a közgyűlés előtt 5 nappal az elnok@moklasz.hu címre. A jelenleg hatályos Alapszabály itt érhető el.
  • A kitüntetések és díjak adományozásáról szóló szabályzat tervezete szintén ide kattintva tekinthető meg.

2. Beszámoló az Egyesület 2023. évi szakmai programjáról, 2024. évi tervek (Dr. Herich György)

3. Nemzetközi kapcsolatok, Döntés az ETAF elnökségbe történő tagi delegálásról (Rabb Andrea)

4. 2023. évi pénzügyi beszámoló ismertetése, elfogadása, Felügyelő Bizottság beszámolója (Munkácsi Márta)

5. 2024. évi pénzügyi terv ismertetése, elfogadása (Dr. Herich György)

6. Etikai Bizottság beszámolója (Kovács Judit Rita)

7. Minőségbiztosítási Bizottság beszámolója (Antalfi Csilla)

8. Egyebek (szóbeli előterjesztések)

  • Pénzügyi-számviteli Szakemberek Napja

A közgyűlésen a 2024. évi tagdíjat befizetett tagok vehetnek részt.

Budapest, 2024. március 12.

A személyes találkozó reményében, üdvözlettel:

Az Elnökség nevében

Dr. Kovács Ferenc titkár