Fehérváriné Pőcz Ildikó
rendes tag

  • 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 34/B.
  • költségvetési minősítéső bejegyzett könyvvizsgáló ,szaktanácsadó

  • forgalmi adó
  • képviselet
  • oktatás
  • könyvvizsgálat