Közvetített szolgáltatások és az alvállalkozói teljesítések elhatárolása az IPA-ban

2017. March. 29.

Tisztelt MOKLASZ-Tag! Kedves Kolléga!

Ezúton szeretnélek meghívni Benneteket a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete áprilisi szakmai napjára.

Közvetített szolgáltatások és az alvállalkozói teljesítések elhatárolása az IPA-ban

Tematika:

1. Állandó jellegű tevékenység utáni iparűzési adó kapcsolódó tényállásai, bevezetés

 • a helyi adótörvény (Htv.) szerinti nettó árbevétel fogalma általános és speciális tevékenységet végző (pl. biztosító, civilszervezet, egyéni vállalkozó) adóalany esetén
 • nettó árbevételt csökkentő tételek (ELÁBÉ, közvetített szolgáltatások értéke, anyagköltség, alvállalkozói teljesítések értéke, K+F) általánosságban
 • közvetített szolgáltatások értéke és ELÁBÉ együttes összegének korlátos levonhatósága az adóalap megállapításánál -> példák
 • önkormányzati adóhatósági ellenőrzés a nettó árbevételt csökkentő tételek kapcsán

2. Közvetített szolgáltatások értéke

 • egyes szolgáltatások elhatárolása a számviteli törvényben
 • háromszereplős modell (törvényi feltételek teljesülését az adózói nyilvántartás is támassza alá)
 • az adózó és a megrendelő közötti szerződés tartalma („közvetítés lehetősége”)
 • az írásbeliség kérdése
 • a közvetítés ténye a számlázásban jelenjen meg (saját és vásárolt szolgáltatás elkülönítése)
 • gyakorlati jogesetek (pl. utazás-, konferenciaszervezés, nyomdai tevékenység, karbantartás) -> bírósági ítéletek

3. Alvállalkozói teljesítések értéke

3.1. „Klasszikus” alvállalkozói teljesítések

 • két Ptk. szerinti – írásban kötött – vállalkozási szerződés [adózó – megrendelő, adózó – alvállalkozó (közreműködő) között], az írásbeliség kérdése
 • a régi Ptk. és az új Ptk. szerinti vállalkozási szerződések tartalma, eltérések
 • elhatárolás a közvetített szolgáltatások értékétől
 • a vállalkozási szerződés és a megbízási szerződés eltérő elemei
 • gyakorlati jogesetek (pl. fuvarozás, fogtechnikai munka, egyedi alkatrész-gyártás) -> bírósági ítéletek

3.2. Új lakás előállításához igénybe vett szolgáltatás ellenértéke

 • törvényi feltételek (pl. új lakás előállítása, értékesítése) és azok összefüggései
 • lakás beazonosítása (pl. társasház nem lakás célú helyiségeire eső építési költség)
 • az „éves” elszámolás kérdése –> az ún. projektcég „hátránya”
 • gyakorlati jogesetek

4. Konzultáció, írásbeli/szóbeli kérdések megválaszolása

Közvetített szolgáltatások és az alvállalkozói teljesítések elhatárolása az IPA-ban című konferencia

helyszíne: MOKLASZ Székháza 1051 Budapest, Sas u. 25.
időpontja: 2017.04.04. (kedd) 10:00-13:15
előadója: Dr. Kovács Attila (szakmai tanácsadó, Nemzetgazdasági Minisztérium)

Kreditpontok:
adótanácsadó, adószakértő,okleveles adószakértő: 4 kreditpont
könyvviteli szolgáltatást végzők: 4 kreditpont
könyvvizsgáló: folyamatban

Fontos!

Az előadás a 2017. évi tagdíjat befizetett MOKLASZ tagok részére díjmentes. A konferencia regisztrációhoz kötött. Regisztrálni tudtok a konferencia nevére kattintva, vagy a http://www.penta.hu/konferenciak/kozvetitett_szolgaltatasok_ipa/ oldalon. A „Megjegyzés” rovatba feltétlenül írjátok be, hogy „MOKLASZ”.

Üdvözlettel,

Dr. Herich György – Elnök